Paška čipka na narodnoj nošnji

Čipka se na nošnji koristila na košuljama uz prsni otvor košulje uzdužno od vrata do struka gdje se nalazi ukras u bodu prvotne čipke koji se naziva paški teg, na rubovima košulje oko vrata te na rubovima rukava košulje. Danas se mogu naći očuvani primjerci čipke, koja se stavljala na ženska prsa,stariji od 150 godina.

Kao važan dio tradicionalne paške nošnje je pokrivaca- uštirkano platno u obliku trokuta čiji rub je ukrašen s umetnutim i obrubljenim vezom paške čipke a na glavi je ukrašavaju  3 zlatne igle. Jedinstvena paška nošnja poznata je diljem Europe ,a pokrivaca, paški teg i paška čipka nalaze se na listi zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske nastalim u Gradu Pagu  te nose oznaku Izvorno Hrvatsko.